Mangatwacht

Algemeen
Offerte

Over Mangatwacht

Vinden er op uw terrein werkzaamheden in een besloten ruimte plaats? Dan is het noodzakelijk voor de veiligheid van uw medewerkers dat deze ruimte wordt bewaakt door een mangatwacht. Een mangatwacht houdt precies bij wie er in- en uit de ruimte gaan en treedt op tijdens calamiteiten.

Mangatwacht

Uw productie of productiestop verloopt veilig en vlekkeloos. Onze mangatwachten controleren of aan alle voorwaarden is voldaan en bewaken de ruimte zolang daar gewerkt wordt. Ze controleren of de ruimte veilig is, waken over de veiligheid van uw medewerkers en verlaten hun post pas als laatste. De continuïteit van uw productie of productiestop is verzekerd.

Wat doet een mangatwacht?

Waarom een mangatwacht?

In de arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de werkgever. Wanneer uw werknemers werkzaamheden in een besloten ruimte moeten verrichten, dient hun veiligheid volgens de Arbo-wet dus gewaarborgd te zijn. Een mangatwacht of buitenwacht is hierop getraind: hij of zij houdt de wacht bij de toegang van de besloten ruimte, bewaakt de veiligheid en handelt in noodsituaties.

RI&E protocol

Als werkgever bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. In dit rapport staat exact beschreven waar de risico’s in uw bedrijf liggen en wat het effect hiervan is. Een mangatwacht kan onderdeel zijn van het RI&E-protocol.

Vraag een offerte aan

Vul het onderstaande contactformulier in om direct een offerte aan te vragen.

    Scroll naar boven