Risico inventarisatie

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Elk bedrijf moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers.

Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

RI&E

Elk bedrijf is in het kader van de Arbo-wet verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren. Hierbij worden alle kleine en grote risico’s binnen het bedrijf geïnventariseerd. Dit varieert van beeldschermwerk tot het werken op grote hoogte.

Na de inventarisatie wordt er bepaald welke werkzaamheden of welke situaties er een knelpunt vormen of aandacht vereisen. Alles wordt in een rapportage vastgelegd. De rapportage wordt voorgelegd aan een kerndeskundige, zoals een HVK-er. Deze toetst de geïnventariseerde risico’s. Aan de hand van de geïnventariseerde en geëvalueerde risico’s wordt een Plan van aanpak opgesteld. In dit Plan van aanpak wordt beschreven hoe en op welke termijn de gevonden knelpunten zullen worden opgelost middels een prioriteitenlijst.

Een jaar na de toetsing van de uitgevoerde RI&E moet een Arbo-jaarverslag worden opgesteld. Hierin worden de knelpunten vermeld die zijn opgelost en de wijze hoe dit tot stand is gekomen.

Aanpak

Tevens wordt het Plan van aanpak elk jaar geactualiseerd. Deze inventarisatie heeft tot doel de arbeidsomstandigheden te beheersen en te verbeteren. In dit Arbojaarplan wordt beschreven hoe en op welke termijn de gevonden knelpunten zullen worden opgelost, volgens een prioriteitenlijst. Een jaar na het uitvoeren van de RI&E wordt er een Arbojaarverslag opgesteld. Hierin worden de knelpunten vermeld die zijn opgelost en de wijze hoe dit tot stand is gekomen.

  • Aan de hand van een checklist en een rondgang wordt informatie verzameld.
  • Met behulp van een werknemersvragenlijst wordt informatie verkregen over de werkbeleving van de werknemers.
  • De informatie wordt verwerkt in een verslag.
  • Op basis van de gevonden knelpunten wordt in overleg met het bedrijf een Plan van aanpak opgesteld.
  • Na elk jaar een arbo-actieverslag en een nieuw Arbo-actieplan

 Hoe lang is een RI&E geldig?

Een RI&E heeft geen vaste geldigheidsduur, maar het is wel belangrijk dat deze altijd actueel is. Want als u alle risico’s in kaart heeft kunt u ook de juiste, passende maatregelen nemen bij een calamiteit of incident.

Uw bedrijf is continu in beweging, en daarbij komen ook veranderingen kijken in gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor medewerkers. U moet daarom de risicoinventarisatie in ieder geval aanpassen bij grote veranderingen in uw organisatie. Denk aan een nieuwe locatie, een andere manier van werken, een reorganisatie, of nieuwe machines. Wijzigt de wetgeving in uw vakgebied? Ook dan is het verplicht om uw RI&E te vernieuwen. Herzie in ieder geval eens in de 3 jaar uw RI&E.

Risico inventarisatie

25+ jaar ervaring

Met meer dan 25 jaar ervaring staat kennis en kunde bij ons hoog in het vaandel.

Veiligheid

Bij ons staat veiligheid, milieu en gezondheid voorop en samen kunnen we dat realiseren!

Snel & efficient

Door korte communicatielijnen komen we snel met adviezen en documenten!

Offerte aanvragen

Ontvang de brochure

Laat uw e-mailadres achter en u ontvangt direct de brochure. Hierin leest u alles dat Van Wees Adviesgroep voor u kan betekenen.