Periodiek medisch onderzoek

Een Preventief Medisch Onderzoek (afkorting PMO) wordt soms ook Periodiek Medisch Onderzoek genoemd. Het een preventieve gezondheidscheck die de gezondheid van uw medewerkers direct in kaart brengt.

Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Periodiek medisch onderzoek

Volgens de Arbowet dient u uw medewerkers periodiek een medisch onderzoek aan te bieden. Het doel ervan is om vroegtijdig gezondheidsrisico’s in relatie tot het werk te onderkennen, zodat u de benodigde maatregelen kunt nemen.

In de Arbowet staat dat u periodiek een Preventief Medisch Onderzoek aan moet bieden, maar niet hoe vaak. In de praktijk adviseert de bedrijfsarts u over hoe vaak een PMO moet plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de risicofactoren in het werk en wat hierover in de cao is vastgelegd. Als bijvoorbeeld uw medewerker met bestrijdingsmiddelen werkt, is het verstandig om jaarlijks een preventief medisch onderzoek uit te voeren. De frequentie en inhoud vloeit voort uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Deelname aan een medisch onderzoek is voor de werknemer echter vrijwillig.

Het onderzoek bestaat uit: 

  • Vragenlijsten
  • Visustest
  • Audiotest
  • Urinetest
  • Conditietest
  • Body Mass index check
  • Cholesterol controle
  • Lenigheidsmeting
  • Uitslag PMO

Wilt u alle informatie over het periodiek medisch onderzoek?

Periodiek Medisch Onderzoek

25+ jaar ervaring

Met meer dan 25 jaar ervaring staat kennis en kunde bij ons hoog in het vaandel.

Veiligheid

Bij ons staat veiligheid, milieu en gezondheid voorop en samen kunnen we dat realiseren!

Snel & efficient

Door korte communicatielijnen komen we snel met adviezen en documenten!

Offerte aanvragen

Ontvang de brochure

Laat uw e-mailadres achter en u ontvangt direct de brochure. Hierin leest u alles dat Van Wees Adviesgroep voor u kan betekenen.