MVO-Prestatieladder

Algemeen
Offerte

Over MVO-Prestatieladder

Ondernemers wordt steeds vaker gevraagd om inhoud te geven aan hun maatschappelijke rol. Dat wil zeggen dat zij bij hun activiteiten rekening moeten houden met het milieu, de gezondheid en het welzijn van mensen, het toepassen van duurzame materialen en processen en een energiezuinige exploitatie. Dat alles onder de noemer van ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, kortweg MVO genoemd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Deze wereldwijde erkende standaard vormt de basis voor de uniforme begrippenkader MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). De opzet van ISO 26000 is organisaties te ondersteunen bij de invoering van MVO door praktische richtlijnen. Van Wees adviesgroep begeleidt uw organisatie door het complete proces, zoals bij het opstellen en implementeren van de CO2 prestatie ladder en MVO, het duurzaam inkopen en verantwoord ketenbeheer.

CO2 prestatie ladder is het snelst groeiende MVO-instrument in Nederland en heeft 2 voordelen voor uw bedrijf. Ten eerste stimuleert de CO2 prestatieladder bedrijven om hun eigen energieverbruik en CO2 uitstoot te kennen én te verminderen. Deze aantoonbare inspanning om het energieverbruik en de CO2 -uitstoot te verminderen kan worden beloond bij aanbestedingen in de vorm van een korting op de inschrijfprijs.

Het tweede voordeel is dat uw bedrijf met de CO2 prestatieladder een forse kostenbesparing op de energierekening behaalt. Afhankelijk van uw jaarlijks brandstofverbruik en elektriciteitsverbruik, kan de besparing oplopen van enkele tienduizenden euro’s tot vele tienduizenden euro’s. Zo is gemiddeld een kostenbesparing mogelijk van 10% binnen 1 tot 2 jaar, en een kostenbesparing van 20% tot 25% binnen 5 jaar. De gemiddelde terugverdientijd is binnen 1 jaar.

Bij de uitvoering van het door Van Wees Adviesgroep gehanteerde stappenplan wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van het milieubesef en waar besparingen kunnen plaatsvinden door de medewerkers. Aan de hand van de ISO-norm worden verbeteringen in het systeem vastgelegd.

ISO 206000

ISO 26000 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed MVO-beleid zou moeten voldoen. Deze standaard kan echter nog niet worden gecertificeerd, maar wel hebben een aantal certificerende instanties de MVO Prestatieladder opgesteld, als basis voor aantoonbare kwaliteit op dit gebied.

Essentie MVO-prestatieladder

MVO wordt bij steeds meer aanbestedingen een selectie-eis. De rijksoverheid neemt bijvoorbeeld sinds 2010 alleen nog maar producten en diensten af bij bedrijven die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen. Andere argumenten zijn een betere relatie met uw overige opdrachtgevers en andere belanghebbenden, verminderde reputatierisico’s en een onderscheidend vermogen ten opzichte van uw concurrenten.

Vraag een offerte aan

Vul het onderstaande contactformulier in om direct een offerte aan te vragen.

    Scroll naar boven