Mangatwacht

Vinden er op uw terrein werkzaamheden in een besloten ruimte plaats? Dan is het noodzakelijk voor de veiligheid van uw medewerkers dat deze ruimte wordt bewaakt door een mangatwacht. Een mangatwacht houdt precies bij wie er in- en uit de ruimte gaan en treedt op tijdens calamiteiten.

Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Mangatwacht

Uw productie of productiestop verloopt veilig en vlekkeloos. Onze mangatwachten controleren of aan alle voorwaarden is voldaan en bewaken de ruimte zolang daar gewerkt wordt. Ze controleren of de ruimte veilig is, waken over de veiligheid van uw medewerkers en verlaten hun post pas als laatste. De continuïteit van uw productie of productiestop is verzekerd.

Wat doet een mangatwacht?

  • Controleren of aan alle voorwaarden is voldaan om in een besloten ruimte te werken.
  • Meten van aanwezige stoffen; de hoeveelheid zuurstof en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.
  • Medewerkers controleren; controleren van de papieren van medewerkers en vóór ze de besloten ruimte in mogen wordt er een laatste minuut risico analyse (LMRA) gehouden.
  • Toezicht houden op de veiligheid bij de ingang van de besloten ruimte.
  • Contact houden met de collega’s die in de besloten ruimte aan het werk zijn.
  • Reddend optreden; in noodsituaties handelend en levensreddend optreden door uw medewerkers te evacueren.

Waarom een mangatwacht?

In de arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de werkgever. Wanneer uw werknemers werkzaamheden in een besloten ruimte moeten verrichten, dient hun veiligheid volgens de Arbo-wet dus gewaarborgd te zijn. Een mangatwacht of buitenwacht is hierop getraind: hij of zij houdt de wacht bij de toegang van de besloten ruimte, bewaakt de veiligheid en handelt in noodsituaties.

RI&E protocol

Als werkgever bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. In dit rapport staat exact beschreven waar de risico’s in uw bedrijf liggen en wat het effect hiervan is. Een mangatwacht kan onderdeel zijn van het RI&E-protocol.

Veiligheidstoezicht & bemonstering

25+ jaar ervaring

Met meer dan 25 jaar ervaring staat kennis en kunde bij ons hoog in het vaandel.

Veiligheid

Bij ons staat veiligheid, milieu en gezondheid voorop en samen kunnen we dat realiseren!

Snel & efficient

Door korte communicatielijnen komen we snel met adviezen en documenten!

Offerte aanvragen

Ontvang de brochure

Laat uw e-mailadres achter en u ontvangt direct de brochure. Hierin leest u alles dat Van Wees Adviesgroep voor u kan betekenen.