Leefluchtbemonstering

Algemeen
Offerte

Over de cursus

Wij zorgen ervoor dat de risico’s worden beperkt doormiddel van het meten van de leeflucht in de beslotenruimte. Wij zullen zuurstof en aanwezigheid van brandbare of giftige stoffen meten om zo de ruimte veilig te stellen voor werkzaamheden.

Analyse leeflucht

Onze gasmeetdeskundigen zijn actief in de industrie: elke besloten ruimte waar koud werk, heet werk of een inspectie moet worden uitgevoerd, dient te worden gecontroleerd op schadelijke gassen en dampen. Onze gasmeetdeskundigen zijn zeer ervaren en vakkundig en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Wij kunnen diverse besloten ruimtes meten zoals: pijpleidingen, ondergrondse of bovengrondse tanken, silo’s, torens en installaties. Deze gasmetingen worden uiterst zorgvuldig uitgevoerd door onze gasmeetdeskundige waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Uw onderaannemers en uw eigen medewerkers kunnen na de gasmeting de ruimten zonder gevaar betreden, als wij deze veilig hebben verklaard.

Wanneer u continue metingen wil laten doen kunt u bij ons terecht. Onze mangatwachten zijn opgeleid om gasmetingen te verrichten. Onze specialiteit is de leefluchtbemonsteringen continue te laten uitvoeren door de opgeleide mangatwacht. Hiermee laten wij twee taken uitvoeren door één persoon. Direct na de meting zullen onze gasmeetdeskundigen een rapportage met bevindingen afgeven. Zij kunnen eventueel een werkvergunning aftekenen voor vrijgave van de besloten ruimte. Wij gebruiken hoogwaardige draagbare apparatuur die periodiek wordt gekalibreerd.

Vraag een offerte aan

Vul het onderstaande contactformulier in om direct een offerte aan te vragen.

    Van Wees Adviesgroep
    Scroll naar boven