Periodiek medisch onderzoek

Algemeen
Offerte

Over Periodiek medisch onderzoek

Een Preventief Medisch Onderzoek (afkorting PMO) wordt soms ook Periodiek Medisch Onderzoek genoemd. Het een preventieve gezondheidscheck die de gezondheid van uw medewerkers direct in kaart brengt.

Periodiek medisch onderzoek

Volgens de Arbowet dient u uw medewerkers periodiek een medisch onderzoek aan te bieden. Het doel ervan is om vroegtijdig gezondheidsrisico’s in relatie tot het werk te onderkennen, zodat u de benodigde maatregelen kunt nemen.

In de Arbowet staat dat u periodiek een Preventief Medisch Onderzoek aan moet bieden, maar niet hoe vaak. In de praktijk adviseert de bedrijfsarts u over hoe vaak een PMO moet plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de risicofactoren in het werk en wat hierover in de cao is vastgelegd. Als bijvoorbeeld uw medewerker met bestrijdingsmiddelen werkt, is het verstandig om jaarlijks een preventief medisch onderzoek uit te voeren. De frequentie en inhoud vloeit voort uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Deelname aan een medisch onderzoek is voor de werknemer echter vrijwillig.

Het onderzoek bestaat uit: 

Wilt u alle informatie over het periodiek medisch onderzoek?

Vraag een offerte aan

Vul het onderstaande contactformulier in om direct een offerte aan te vragen.

    Van Wees Adviesgroep
    Scroll naar boven