VCA & ISO
Certificering

VCA
ISO
Offerte

Over VCA
Certificering

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers en is bedoeld voor bedrijven, die voor zichzelf of in opdracht technische werken met een verhoogd risico uitvoeren. Middels VCA-certificering tonen bedrijven aan, dat zij op een groot aantal punten voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. ISO 9001 is een wereldwijd geaccepteerde norm die aantoont dat een organisatie niet alleen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, maar ook streeft naar continue verbetering hiervan.

VCA

Het uitgangspunt van de nieuwe Arbowet is steeds veiliger werken. In de VGM Checklist Aannemers zijn veiligheidsbepalingen opgenomen waar een bedrijf aan moet voldoen om de veiligheid beheersbaar te maken (en te houden). Zo’n 70% van wat er in de VCA wordt omschreven is reeds verplicht volgens de Arbowet. Grote opdrachtgevers willen erop kunnen vertrouwen dat er op hun lokatie veilig wordt gewerkt. Bedrijven die aantoonbaar veilig werken genieten de voorkeur. VCA is soms een commerciële reden om te kunnen (blijven) werken voor grote ondernemingen als: Schiphol, NS, Tata Steel, Rijkswaterstaat, Esso, Shell, NAM, DSM, AKZO Nobel, die VCA certificering van personeel eist.

Veiligheidsbeheersysteem

Een veiligheidsbeheerssysteem wordt natuurlijk in de eerste plaats opgezet voor de eigen veiligheid en die van het personeel. Het risico van ongevallen wordt hierdoor verminderd. De VGM Checklist Aannemers bestaat uit een reeks vragen die positief moeten worden beantwoord, met bewijsvoering. Enkele punten uit de checklist zijn:

De VCA is ontstaan in de petrochemische industrie, in samenwerking met “De Stichting Europoort / Botlek Belangen”. Het systeem is inmiddels enkele malen in een hernieuwde versie verschenen en uitgewaaierd over heel Nederland en zelfs daarbuiten.

Certificering

Van Wees Adviesgroep zet een veiligheidsbeheerssysteem op in een praktisch stappenplan. Er wordt gestart met een nulmeting en dan een voorlichtingsmiddag. Eerst worden alle noodzakelijke formulieren op een praktische manier ingevoerd. In een vroeg stadium worden veiligheidscursussen georganiseerd en de actiepunten uit de RI & E geïmplementeerd. Wanneer na een proefaudit alle vragen uit de VCA positief worden beantwoord, zal de certificering volgen.

Over ISO
Certificering

Wij bieden volledige ondersteuning aan bedrijven in Noord-Holland voor het voldoen aan diverse ISO normen

ISO-certificering is voor veel bedrijven in het MKB een bewijs dat zij de kwaliteit van het geleverde werk beheersbaar kunnen uitvoeren. Zowel druk van klanten als interne eisen aan product, dienst en proces hebben er voor gezorgd dat steeds meer bedrijven het ISO-certificaat behalen. 

Ook voor andere normen zoals de internationale norm ISO-14001:2015 bieden wij ondersteuning. Deze norm heeft als doel om organisaties van een raamwerk te voorzien ter bescherming van het milieu. Het bereiken van evenwicht tussen milieu en economie wordt inmiddels als essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering gezien in de Nederlandse maatschappij.

Doel ISO 9001:2015

De voornaamste doelstelling van een ISO 9001-certificering en het daaraan verbonden kwaliteitsmanagementsysteem is het verhogen van de tevredenheid van uw klanten en het continu verbeteren van uw bedrijf door uw organisatie en de processen efficiënter en effectiever in te richten.

Vraag een offerte aan

Vul het onderstaande contactformulier in om direct een offerte aan te vragen.

    Van Wees Adviesgroep
    Scroll naar boven