Risico inventarisatie

Algemeen
Agenda

Over de
Risico Inventarisatie

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Elk bedrijf moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers.

RI&E

Elk bedrijf is in het kader van de Arbo-wet verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren. Hierbij worden alle kleine en grote risico’s binnen het bedrijf geïnventariseerd. Dit varieert van beeldschermwerk tot het werken op grote hoogte.

Na de inventarisatie wordt er bepaald welke werkzaamheden of welke situaties er een knelpunt vormen of aandacht vereisen. Alles wordt in een rapportage vastgelegd. De rapportage wordt voorgelegd aan een kerndeskundige, zoals een HVK-er. Deze toetst de geïnventariseerde risico’s. Aan de hand van de geïnventariseerde en geëvalueerde risico’s wordt een Plan van aanpak opgesteld. In dit Plan van aanpak wordt beschreven hoe en op welke termijn de gevonden knelpunten zullen worden opgelost middels een prioriteitenlijst.

Een jaar na de toetsing van de uitgevoerde RI&E moet een Arbo-jaarverslag worden opgesteld. Hierin worden de knelpunten vermeld die zijn opgelost en de wijze hoe dit tot stand is gekomen.

Aanpak

Tevens wordt het Plan van aanpak elk jaar geactualiseerd. Deze inventarisatie heeft tot doel de arbeidsomstandigheden te beheersen en te verbeteren. In dit Arbojaarplan wordt beschreven hoe en op welke termijn de gevonden knelpunten zullen worden opgelost, volgens een prioriteitenlijst. Een jaar na het uitvoeren van de RI&E wordt er een Arbojaarverslag opgesteld. Hierin worden de knelpunten vermeld die zijn opgelost en de wijze hoe dit tot stand is gekomen.

Hoe lang is een RI&E geldig?

Een RI&E heeft geen vaste geldigheidsduur, maar het is wel belangrijk dat deze altijd actueel is. Want als u alle risico’s in kaart heeft kunt u ook de juiste, passende maatregelen nemen bij een calamiteit of incident.

Uw bedrijf is continu in beweging, en daarbij komen ook veranderingen kijken in gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor medewerkers. U moet daarom de risicoinventarisatie in ieder geval aanpassen bij grote veranderingen in uw organisatie. Denk aan een nieuwe locatie, een andere manier van werken, een reorganisatie, of nieuwe machines. Wijzigt de wetgeving in uw vakgebied? Ook dan is het verplicht om uw RI&E te vernieuwen. Herzie in ieder geval eens in de 3 jaar uw RI&E.

Vraag een offerte aan

Vul het onderstaande contactformulier in om direct een offerte aan te vragen.

    Van Wees Adviesgroep
    Scroll naar boven