CO-certificering

Algemeen
Offerte

Over de CO-certificering

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015, over gevallen van koolmonoxidevergiftiging, is de aanleiding geweest voor de nieuwe wetgeving die per 1 januari 2023 ingaat. Om ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf deze datum alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn.

CO-certificering

Alle monteurs die werkzaam zijn met gasverbrandingsinstallaties dienen een verplichte CO-certificering te behalen (ook wel Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide genoemd).

De nieuwe Gasketelwet is een wettelijk verplicht onderdeel van het Bouwbesluit en houdt in dat installatiebedrijven officieel moeten zijn geaccrediteerd en een BRL 6000-25 of KIWA certificaat dienen te behalen. Dit geldt voor bedrijven die gasverbrandingstoestellen installeren, repareren, onderhouden en inbedrijfstellen.

Er wordt onderscheid gemaakt welke norm van toepassing is op basis van onderstaande:

Voor de laatste is het certificaat BRL 6000-25 van toepassing.

CO-certificering

BRL 6000-25 ‘Certificering preventie koolmonoxide’ is de technische vertaling van de wet naar de praktijk en bevat de voorwaarden waarmee bedrijven in aanmerking kunnen komen voor het wettelijk vereiste certificaat. De beoordelingsrichtlijn maakt onderdeel uit van de bestaande BRL 6000-serie, waar de delen 1 t/m 8 en 10,16, 21 en 22 in vallen. Bedrijven kunnen zich ook uitsluitend voor deel 25 certificeren met BRL 6000-25. Een alternatief voor BRL 6000-25, is BRL K25000 van KIWA. Deze is met name bedoeld voor kleinere installateurs. Een certificaat is 3 jaar geldig na datum van uitgifte.

Bewijs van vakmanschap

Als onderdeel van de wettelijke certificeringsregeling voor bedrijven, mogen installatiemonteurs uitsluitend werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties wanneer zij aantoonbaar beschikken over voldoende deskundigheid. Deze deskundigheid moet aantoonbaar worden gemaakt met het “Bewijs van Vakmanschap”. Het Bewijs van Vakmanschap CO is vijf jaar geldig en centraal geregistreerd op www.centraalregistertechniek.nl.

Vraag een offerte aan

Vul het onderstaande contactformulier in om direct een offerte aan te vragen.

    Scroll naar boven