CE-markering

Algemeen
Offerte

Over de
CE-markering

CE staat voor “Conformité Européenne”. CE markering is een label dat aangeeft dat een product aan eisen uit Europese richtlijnen voldoet. De richtlijnen hebben betrekking op wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en het milieu.

Doel CE markering

Het doel van CE markering is het bevorderen van vrije goederenhandel tussen EU lidstaten en harmonisatie van de wetgeving van EU landen voor productveiligheid en -gezondheid. Een product met CE markering heeft toegang tot de internationale markt binnen Europa. De CE markering – herkenbaar aan de letters C en E – moet op het product staan of op een daarop aanwezig gegevensplaatje.

Richtlijnen en verantwoording

Alle machines die binnen de Europese Unie worden verhandeld moeten voldoen aan de basisveiligheidseisen. De fabrikant of leverancier is verantwoordelijk voor gebreken van zijn machine. Schadeclaims door een productiefout of mankement moeten worden voorkomen. Voor verschillende productgroepen zijn in Europees verband richtlijnen opgesteld. Hierin is aangegeven in welke eisen een product moet voldoen.

Met het aanbrengen van een CE-Markering verklaart de fabrikant de verantwoording te nemen voor de veiligheid van het product. Om als fabrikant tot een veilig ontwerp te komen, moet er niet over één nacht ijs worden gegaan. Nadat de risico’s tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht, moet men over documentatie beschikken waaruit blijkt dat het product veilig is en aan welke norm het voldoet. Voor de juiste werking van een product of machine dient de gebruiker een gebruikershandleiding te hebben.

Van Wees Adviesgroep kan aan de hand van een risico-model de risico’s van een machine inventariseren.

Documentatie

Voor de installatie dient er een installatiehandleiding aanwezig te zijn. Voor een beschrijving van het product of machine moet de fabrikant documentatie bijvoegen. Alle documentatie waarin is vastgelegd hoe men tot het product of machine is gekomen, alsmede proeven en resultaten van tests van prototypen, worden gebundeld in een zogenaamd technisch constructiedossier.

Van Wees Adviesgroep kan u helpen bij het opzetten van de verschillende documenten:

Vraag een offerte aan

Vul het onderstaande contactformulier in om direct een offerte aan te vragen.

    Scroll naar boven