Brandbestrijding

Algemeen
Offerte

Over Brandbestrijding

Een brandje kan soms plotseling ontstaan. Een kleine onoplettendheid kan soms uitmonden in een brand met veel schade. Daarom is het belangrijk om te denken aan brandpreventie. Dit zijn maatregelen die een brandvoorkomen. Maar wanneer een brand toch is ontstaan, is het zaak deze zo efficiënt mogelijk te blussen.

Rookmelders

Rookmelders zijn een belangrijke signaalmelder als het gaat om preventie. Zij waarschuwen u tijdig, zodat u nog tijd heeft om het pand te verlaten. Rook kan verstikken of u het zicht ontnemen bij het vluchten. Zaak dus om middels goede rookmelders tijdig gewaarschuwd te worden bij hittevorming, rookontwikkeling of brand. Onze rookmelders zijn hoogwaardige melders die werken op batterijen, met een lange levensduur of kunnen worden aangesloten op het lichtnet. Zij kunnen met kabels aan elkaar worden gekoppeld of zelfs draadloos, zodat men overal in het pand gewaarschuwd wordt bij een beginnende brand.

Goede rookmelders kunnen levens redden; vergeet ze niet! Wij leveren de merken: Fire Angel en X-Sense.

Blusmiddelen

Wanneer u niet voldoende preventieve maatregelen heeft genomen tegen het ontstaan van brand, wordt u hopelijk tijdig gewaarschuwd bij een beginnende brand.

U dient dan te beschikken over adequate blusmiddelen. Deze dienen betrouwbaar te zijn en altijd operationeel. Hiervoor dienen ze periodiek te worden gekeurd
Wanneer er brand uitbreekt wilt u natuurlijk dat alles naar behoren functioneert. Tevens is het verplicht om brandblussers periodiek te laten keuren en controleren. Wanneer de brandweer een controle doet maar het blijkt dat uw blusmiddelen niet gecontroleerd en gekeurd zijn, dan kunnen zij een waarschuwing of zelfs een boete uitdelen. Ook de verzekering keert mogelijk geen geld uit bij brand wanneer blijkt dat uw blusmiddelen niet gekeurd waren. Door de keuring en controle door een deskundig bedrijf te laten uitvoeren weet, bent u er zeker van dat u de veiligheid op de werkvloer kunt garanderen. Brandblussers worden tijdens de inspectie op diverse aspecten gecontroleerd conform de NEN 2559/671-3.

Volgens de wet moeten alle draagbare en verrijdbare blustoestellen slechts minimaal één keer in de twee jaar worden gekeurd. Echter stellen verschillende NEN-normen, verzekeraars en brancheverenigingen dat blussers jaarlijks gekeurd moeten worden. Wij raden u aan de keuring en controle jaarlijks conform NEN 2559 uit te laten voeren. Wij kunnen dit voor u uitvoeren tegen de meest gunstige kosten. Bij een defect of periodieke controle kunnen wij uw blusmiddelen onderhouden en repareren conform wet- en regelgeving. Alle blusmiddelen moeten voldoen aan de NEN 2559/671-3.

Ook wanneer brandblussers worden afgekeurd bieden wij snelle oplossingen.

Noodverlichting

Noodverlichting dient primair om een veilige vluchtroute in een gebouw of vanaf een werkplek te garanderen. De noodverlichting stelt aanwezigen in staat om bij een calamiteit het gebouw, of de werkplek tijdig en veilig te verlaten. Artikel 3.7 en 8.4 van het Arbobesluit verplicht elke werkgever om adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aan te brengen op elke arbeidsplaats waar werknemers werken.

Bij een juist werkende installatie zal in noodsituaties waarbij het licht uitvalt, de noodverlichting gaan branden. Net als bij veel andere verlichtingsinstallaties is ook noodverlichting aan veroudering onderhevig. Zo zal de noodvoeding in de meeste gevallen na 4 jaar aan vervanging toe zijn, ook kunnen de elektronische componenten defect raken.

Wij controleren en repareren waar nodig de noodverlichting en vluchtwegsignalering.

Vraag een offerte aan

Vul het onderstaande contactformulier in om direct een offerte aan te vragen.

    Scroll naar boven